Geachte klant,

Dit jaar vieren wij onze vakantie
van 22 juli tot en met 17 augustus.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Tijdens onze vakantie valt bij u de folder
"Back to School' in de bus met allerlei fantastische
aanbiedingen en vooral veel laptops/systemen.

Wij zien u dus graag vanaf 18 augustus
en ook u alvast een hele fijne vakantie.

Home » Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

WDB Trading (Kamer van Koophandel 37078832), verleent u hierbij toegang tot wdbtrading.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. WDB Trading behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

WDB Trading spant zich in om de inhoud van wdbtrading.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op wdbtrading.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met WDB Trading.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WDB Trading en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WDB Trading, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.